Les flors son l'aliment de l'ànima

El contacte amb la naturalesa contribueix a millorar l'estat de les persones. 
S'ha constatat que els que tenen a l'entorn vegetació abundant viuen, de mitjana uns cinc anys més que els que viuen en àrees sense vegetació. 

En un mon cada vegada mes urbanitzat, la presència de vegetació en ciutats i interiors de cases pren més importància. Hi ha una teoria coneguda com la síndrome de dèficit de naturalesa, que planteja que molts dels problemes de salut que afecten als nens es deu a un allunyament de la naturalesa. 

En els casos que no es possible tenir plantes si no hi ha suficient llum, es recomana un ram de flors, un costum molt típic dels països del nord, on l'hivern es molt fosc i l'exterior està cobert de neu. Les flors tamb ens aporten bona olor a l'ambient, una opció mes natural i agradable que els ambientadors químics.

Encara que les plantes d'interior tinguin una funció estètica o decorativa, les avantatges van molt mes enllà.

Tenen la capacitat depuradora de l'ambient. Durant les hores de llum, les plantes absorbeixen el diòxid de carboni i generen oxigen. D'aquesta manera contribueixen a purificar l'aire.

Les plantes son bones reguladores de la humitat i de la temperatura ambiental, també redueixen el soroll i absorbeixen la pols.

També tenen efectes positius sobre el benestar psicològic de les persones, i fan que les estances semblin més agradables i acollidores.